Global Art Vietnam tham gia 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐭'𝐥 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐓𝐞𝐜𝐡 & 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐑𝐅 2022

Global Art Vietnam tham gia 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐭'𝐥 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐓𝐞𝐜𝐡 & 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐑𝐅 2022
background
Tin tức
GLOBAL ART VIETNAM THAM GIA 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐑𝐅 2022

Ngày đăng: 18/10/2022

Global Art Vietnam sẽ tham gia 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐭'𝐥 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐓𝐞𝐜𝐡 & 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐑𝐅 2022.

 

 Global Art Vietnam sẽ tham gia 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐭'𝐥 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐓𝐞𝐜𝐡 & 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐑𝐅 - Triển lãm Quốc tế Công nghệ Cửa hàng và Nhượng quyền Thương Hiệu từ 3-5/11/2022 tại Booth B9-B11 - SECC - 799 Nguyen Van Linh, D7, HCMC. Thân mời Quý Đối tác & Phụ huynh đến tham quan, trao đổi.

[Vietnam] Globalart Vietnam – 𝗦𝗼̂́ 𝗴𝗶𝗮𝗻/𝗕𝗼𝗼𝘁𝗵: B9-B11
🔴 Giới thiệu công ty:
Art nâng cao khả năng sáng tạo ở trẻ em, giúp học hỏi, và khám phá những ‘biên giới’ mới của việc suy nghĩ và làm những điều khác biệt! Kể từ năm 1999, phương pháp học tập sáng tạo Globalart đã nuôi dưỡng và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ em trên khắp thế giới. Chương trình Globalart mang lại môi trường học tập đầy cảm hứng, trẻ em được cải thiện và củng cố kỷ luật học tập, khả năng sáng tạo và nghệ thuật, tối ưu hóa trong học tập và tiềm năng bên trong của các em.
🔴 Sản phẩm:
Nhượng quyền thương hiệu toàn cầu về giáo dục kỹ năng và phát triển tư duy sáng tạo Globalart
--------------------------------------------
🔴 Company Introduction:
Art enhances creativity in children allowing them to learn, to explore and to discover new ‘frontiers’ of thinking and doing things differently!
Since 1999, Global Art Creative Learning Methodology have been nurturing and developing children’s creativity throughout the world.
Through our art enrichment programs in our inspired learning setting and environment, learners will improve and reinforce their discipline of learning, creative expression and artistic abilities, optimizing their learning experience and inner potential in life.
🔴 Products/ Service: Franchise worldwide brand of skill and creative education of Globalart.
--------------------------------------------
𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐭'𝐥 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐓𝐞𝐜𝐡 & 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 - 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐑𝐅
Triển lãm Quốc tế Công nghệ Cửa hàng và Nhượng quyền Thương Hiệu
🗓 3-5/11/2022
📍 SECC - 799 Nguyen Van Linh, D7, HCMC
✉️ nhann.coex@gmail.com
📞 0934511953 (Ms. Nhan Liêu)
Summer experience HandShake