2023NAC

2023NAC
background
Tin tức
2023NAC

Ngày đăng: 24/05/2023

📢📢𝗖𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗢𝗢𝗡 - 𝟐𝟎𝟐𝟑 N𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 ‼

 GREAT NEWS!

Chúng ta chuẩn bị cho Cuộc thi Họa Sĩ Nhí toàn quốc năm 2023, để cùng nhau đi du lịch Hợp Chùng Quốc Hoa Kỳ vào Tháng 12/2023!
Năm nay, Global Art nhấn mạnh tầm quan trọng của TỔ ẤM trên toàn cầu! Cho dù đó là không gian vật lý hay cảm giác, 𝗠𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗘 - TỔ ẤM là duy nhất đối với mỗi chúng ta. Hãy tham gia cùng Global Art để chia sẻ suy nghĩ và sự sáng tạo của bạn trong cuộc thi Họa sĩ nhí 2023! 🏠✏️
Mời theo dõi để biết thêm chi tiết! ❤🎉
Summer experience HandShake