Tranh của bé Thanh Trúc

Tranh của bé Thanh Trúc
background
Tác phẩm
Thanh Trúc

Học viên GAC Quận 10

Tác phẩm: Bữa tiệc của vua sư tử

Vào một ngày đẹp trời các muôn thú trong rừng nhận được thiệp mời dùng bữa sáng cùng vừa sư tử , các loài động vật đang vội vã đi đến nơi cho kịp giờ .
experience HandShake