Minh Quốc

Minh Quốc
background
Tác phẩm
Minh Quốc

Học viên GAC Vinh Nghệ An

Học viên : Minh Quốc

🎨 Tác Phẩm : Chú Sư Tử trong vườn thú
🌷 Cấp độ : Foudation 3

 

experience HandShake