background
Tin tức
Annual Meetting 2019

Ngày đăng: 21/06/2019

Cuộc gặp gỡ đầu năm của các giám đốc trung tâm Global Art

Cuộc gặp gỡ đầu năm của các giám đốc trung tâm Global Art trong hệ thống trên toàn quốc đã diễn ra thành công với nhiều kế hoạch, mục tiêu và định hướng mới mang tính đột phá, hứa hẹn một năm nhiều hơn nữa những thành công vang dội cho Gloabal Art - nơi gieo mầm cho sự sáng tạo thông qua hội hoạ.
Happy New Year, Happy Global Art  

experience HandShake